Mạng xã hội

Thêm người vào trình quản lý doanh nghiệp trên Meta

Đăng nhập vào trình quản lý quảng cáo của Doanh nghiệp https://business.facebook.com Chọn tên Doanh nghiệp muốn quảng cáo từ menu thả xuống -> Chon Menu 3 gạch ở trên -> Cài đặt cho doanh nghiệp

Trang chủ trình quản lý quảng cáo

Bước 2. Cài đặt cho doanh nghiệp Đi đến Người dùng -> Người -> Thêm

Cài đặt cho doanh nghiệp

Bước 3. Mời mọi người: Nhập địa chỉ email: Email nhà quảng cáo (agency) Quyền truy cập quản trị: Gạt sang bên phải Nhấn Tiếp

Mời mọi người

Bước 4. Chỉ định quyền truy cập Chọn loại tài sản: Tài khoản quảng cáo Chọn tài sản: Tên tài khoản quảng cáo Toàn quyền kiểm soát: Gạt sang bên phải Nhấn Mời

Chỉ định quyền truy cập

Bước 5. Đã gửi lời mời Nhấn: Xong để hoàn tất

Đã gửi lời mời

PHẦN 2:

Sau khi Doanh nghiệp muốn quảng cáo gửi thư mời, Nhà quảng cáo (Agency) sẽ nhận được một email do Doanh nghiệp gửi lời mời từ trình quảng lý quảng cáo của họ. Bước 1: Thư mời tham gia trình quảng lý quảng cáo do doanh nghiệp gửi Nhấn Bắt đầu đê xác nhận tiến trình tham gia

Thư mời tham gia trình quản lý quảng cáo

Bước 2: Bạn được cấp quyền truy cập Nhập Tên của bạn và nhấn Tiếp tục

Bạn được cấp quyền truy cập

Bước 3: Xem lại thông tin doanh nghiệp Nhấn Tiếp tục

Xem lại thông tin doanh nghiệp

Bước 4: Xem lại Nhấn Chấp nhận lời mời Một ô xác nhận mật khẩu đăng nhập facebook của bạn sẽ bật lên, nhập email và mật khẩu đăng nhập trình quản lý quảng cáo của bạn để tiếp tục.

Xem lại

Bước 5: Cài đăt cho doanh nghiệp Chọn Tên Trang Doanh nghiệp muốn quảng cáo -> Chọn menu 3 gạch ở trên -> Đi đến Cài đặt cho doanh nghiêp

Cài đăt cho doanh nghiệp

Bước 6: Thêm người Thêm người quản lý quảng cáo vào Trang muốn quảng cáo

Thêm người

Bước 7: Thêm người vào Trang Sieu CMS Chúng ta cần phải Thêm người vào Trang để có quyền quảng cáo được Trang đó

Thêm người vào Trang Sieu CMS

Bước 8: Đã thêm người Khi thêm xong người sẽ hiện lên 1 thông báo như sau

Đã thêm người

Bước 9: Trình quản lý quảng cáo Chọn Tên Trang Doanh nghiệp muốn quảng cáo -> Chọn menu 3 gạch ở trên -> Đi đến Trình quản lý quảng cáo -> Tạo quảng cáo

Trình quản lý quảng cáo

Kết thúc bài viết !
5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *