Thanh toán qua ví điện tử

Chấp nhận thanh toán qua PayPal
Hình thức thanh toán trực tuyến được khuyến cáo sử dụng, tất cả Sản phẩm/Dịch vụ được triển khai ngay khi bạn thanh toán thành công.

Thanh toán qua thẻ ATM / Internet Banking

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua thẻ ATM / Internet Banking các ngân hàng trong nước.
Hình thức thanh toán trực tuyến được khuyến cáo sử dụng, tất cả Sản phẩm/Dịch vụ được triển khai ngay khi bạn thanh toán thành công.

Chuyển khoản ngân hàng - ATM

  • Bạn đến bất kỳ ngân hàng hoặc máy ATM nào ở Việt Nam để chuyển tiền tới một trong các tài khoản ngân hàng của Siêu CMS mà chúng tôi đã gửi trong đơn đặt hàng của bạn (Không có tài khoản vẫn có thể chuyển tiền qua ngân hàng)
  • Chuyển từ các điểm giao dịch cùng hệ thống ngân hàng thời gian chuyển không quá 12h.
  • Chuyển từ các điểm giao dịch của các ngân hàng khác không cùng hệ thống ngân hàng thời gian chuyển 24h-72h.
  • Sau khi chuyển khoản, vui lòng scan uỷ nhiệm chi / giấy chuyển tiền và mã số đơn hàng đã đăng ký tại Siêu CMS và gửi về email: sieucms@gmail.com để chúng tôi xác thực và kích hoạt dịch vụ.
  • Ngoài ra, bạn cũng có thể cung cấp Mã số giao dịch trong biên lai chuyển khoản, Tên người chuyển tiềnMã số đơn hàng cho chúng tôi trên website hoặc qua hệ bộ phận trợ để chúng tôi xác thực và kích hoạt dịch vụ.