Woocommerce

Thêm một Sản Phẩm Ảo

Chúng tôi đã trình bày chi tiết một số loại sản phẩm WooCommerce. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét quá trình thêm các sản phẩm ảo, sản phẩm có thể tải xuống và sản phẩm bên ngoài (đơn vị liên kết).

Thêm sản phẩm ảo

Quá trình ban đầu để tạo ra một sản phẩm ảo cũng giống như bất kỳ sản phẩm đơn giản nào. Bạn có thể vào Sản phẩm → Thêm mới

Nhập các thông tin cần thiết như tên, mô tả, danh mục, v.v.

Để tạo sản phẩm ảo, hãy chọn hộp kiểm ‘Ảo’ trên bảng loại sản phẩm. Sau khi bạn đánh dấu một sản phẩm là ảo, phần giao hàng sẽ biến mất khỏi hộp Dữ liệu sản phẩm.

Thêm một sản phẩm ảo
5/5 - (4 bình chọn)

Bài viết liên quan