Hiện tại chúng tôi đang ngừng tuyên idol livestream cho đến khi có thông báo mới…