Bảng Giá Web Hosting

Hiện tại chúng tôi chỉ cung cấp WordPress Hosting cho khách hàng thiết kế web tại SieuCMS

Tiết kiệm
Base
799.000₫ 12 tháng
1 website
1 Database
1 Tài khoản FTP
500MB SSD NVME
30GB Băng thông
Cá nhân
Popular
1.399.000₫ 12 tháng
1 website
1 Database
1 Tài khoản FTP
3GB SSD NVME
200GB Băng thông
Doanh nghiệp
Pro
2.999.000₫ 12 tháng
1 website
1 Database
1 Tài khoản FTP
5GB SSD NVME
500GB Băng thông
Thương mại điện tử
Full
3.999.000₫ 12 tháng
1 website
1 Database
1 Tài khoản FTP
10GB SSD NVME
1000GB Băng thông