Bảng giá website

  1. Gói Theo mẫu Dev dành cho người biết thiết kế website, chúng tôi cung cấp cho bạn giao diện giống với Demo bằng file .zip, bạn tự cài đặt website của mình.
  2. Gói Theo mẫu v1, Theo mẫu v2 miễn phí 01 năm sử dụng Tên miền & Hosting. Hỗ trợ cài đặt website, thay đổi logo, favicon, hình ảnh, bài viết, địa chỉ và số điện thoại.
  3. Gói Theo mẫu Pro v1, Theo mẫu Pro v2, Theo mẫu Pro v3 miễn phí 01 năm sử dụng Tên miền & Hosting. Hỗ trợ cài đặt website, thay đổi bố cục giao diện tối đa 30%, 50%, 70%, thay đổi logo, favicon, hình ảnh, bài viết, địa chỉ và số điện thoại.
GÓI WEBSITE Theo mẫu Dev Theo mẫu v1 Theo mẫu v2 Theo mẫu Pro v1 Theo mẫu Pro v2 Theo mẫu Pro v3 Theo yêu cầu
Giá bán 500,000 ₫ 2,900,000 ₫ 3,900,000 ₫ 5,900,000 ₫ 7,900,000 ₫ 9,900,000 ₫ Đăng ký
Bản quyền Chia sẻ Chia sẻ Chia sẻ Độc quyền Độc quyền Độc quyền Độc quyền
Miễn phí Domain Không 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 3 năm
Miễn phí Hosting Không 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 3 năm
Hỗ trợ sửa giao diện Không Không Không Tối đa 30% Tối đa 50% Tối đa 70% 100%
Bàn giao mã nguồn
Hỗ trợ kỹ thuật Không Theo gói Hosting Theo gói Hosting Theo gói Hosting Theo gói Hosting Theo gói Hosting Theo gói Hosting
Thời gian hoàn thành - 3-6 giờ 3-6 giờ 3-6 giờ 3-6 giờ 3-6 giờ 3-7 ngày
TÍNH NĂNG
Bán hàng Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu
Blog
Thiết kế logo Không Không Cơ bản Cơ bản Cơ bản Cơ bản Cao cấp
Thiết kế slide Không Không Không Không Không Không
Thiết kế banner Không Không Không Không Không Không
Tiếp thị liên kết
Affiliate
Không Không Không Không Tính thêm phí Tính thêm phí
Hiển thị địa chỉ
công ty lên Google
Không Không Không Không Tính thêm phí Tính thêm phí
Google Analytic Không Không Không Không
Google Search
Console
Không Không Không Không
Thông báo website
với Bộ công thương
Không Không Tính thêm phí Tính thêm phí Tính thêm phí Tính thêm phí
Liên kết mạng xã hội Tùy theo mẫu
Nút liên hệ Điện
thoại, Facebook, Zalo
Tùy theo mẫu Nút đẹp Nút đẹp Nút đẹp
Trang liên hệ Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu
Gửi email thông báo Không Không Không Không
Nhúng Google maps Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu
Nhúng video Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu Tùy theo mẫu
Hệ thống ticket Không Không Không Không Không Tính thêm phí
Thông báo đẩy Không Không Không Không Không Không
Bộ nhớ đệm Không
Công cụ SEO Không Cao cấp Cao cấp Cao cấp
Đa ngôn ngữ Không Không Không Không Tính thêm phí Tính thêm phí
Đăng nhập 2FA Auth Không
Quản trị web TK Admin TK Admin TK Admin TK Admin TK Admin TK Admin TK Admin
Sao lưu dữ liệu Không Tự động Tự động Tự động Tự động
Quản lý website
bằng Mobile App
Không Không Không Không Không