Quản trị WooCommerce

Hướng dẫn thêm một Sản phẩm ảo WooCommerce

woocommerce

Sản phẩm ảo là những dạng sản phẩm không tồn tại về mặt vật chất. Chẳng hạn như video, hình ảnh. phần mềm và tài liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét quá trình thêm một sản phẩm ảo.

Thêm sản phẩm ảo

Quá trình ban đầu để tạo ra một sản phẩm ảo cũng giống như bất kỳ sản phẩm đơn giản nào. Bạn có thể vào Sản phẩm → Thêm mới

Nhập các thông tin cần thiết như tên, mô tả, danh mục, v.v.

Để tạo sản phẩm ảo, hãy chọn hộp kiểm ‘Ảo’ trên bảng loại sản phẩm. Sau khi bạn đánh dấu một sản phẩm là ảo, phần giao hàng sẽ biến mất khỏi hộp Dữ liệu sản phẩm.

Thêm một sản phẩm ảo

– Kết thúc bài viết
– Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
– Chúc các bạn thành công!

5/5 - (4 bình chọn)

Bài viết liên quan