Quản trị WooCommerce

Hướng dẫn cấu hình nâng cao trong WooCommerce

woocommerce

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi đối với một số cài đặt mặc định của WooCommerce, bạn có thể quản lý những cài đặt đó từ tab Nâng cao. Khuyến nghị tùy chọn này chỉ dành cho các nhà thiết kế web.

Cấu hình Nâng cao trong WooCommerce

Bạn có thể truy cập nó thông qua WooCommerce > Thiết lập > Nâng cao.

Thiết lập trang

Khi bạn cài đặt WooCommerce, các trang này sẽ được tạo tự động vì chúng rất quan trọng trong việc vận hành đúng chức năng của cửa hàng của bạn. Tuy nhiên, WooCommerce cung cấp cho bạn các tùy chọn để gán các trang tùy chỉnh theo ý thích của bạn. Xin lưu ý, bạn cần có các trang Giỏ hàngThanh toán với các shortcode cụ thể để giúp khách hàng mua hàng trên cửa hàng của bạn.

  • Trang giỏ hàng – Đây là trang Giỏ hàng. Nó chứa shortcode và được tạo theo mặc định. Bạn có thể đặt một trang khác làm trang Giỏ hàng bằng cách chọn từ menu thả xuống. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng trang đó có shortcode để nó hoạt động bình thường.
  • Trang thanh toán – Theo mặc định, trang thanh toán có chứa shortcode. Nó giúp khách hàng của bạn thanh toán từ trang web của bạn bằng cách nhập thông tin thanh toán.
  • Trang tài khoản của tôi – Trang này được đặc trưng bởi shortcode . Khách hàng có thể xem chi tiết đơn hàng của mình tại đây. Họ cũng có thể thay đổi chi tiết tài khoản của mình trên trang này.
  • Điều khoản & điều kiện – Việc thiết lập trang Điều khoản và điều kiện là quan trọng đối với bất kỳ cửa hàng Thương mại điện tử nào. Khách hàng của bạn sẽ có thể hiểu rõ ràng về các chính sách cửa hàng. Khi bạn thiết lập trang Điều khoản và Điều kiện, WooCommerce sẽ nhắc khách hàng chấp nhận các điều khoản khi họ thanh toán từ cửa hàng của bạn.

Điểm cuối kết nối của thanh toán

Điểm cuối là các phân đoạn nhất định mà bạn có thể thêm vào url trang web của mình, điều này sẽ giúp hiển thị nội dung cụ thể. Ví dụ: url của trang Tài khoản của tôi của bạn có thể là ‘sieucms.com/my-account’. Bây giờ, khi bạn thêm điểm cuối này vào, nó sẽ hiển thị một nội dung khác theo điểm cuối, nghĩa là trang tài khoản chỉnh sửa được hiển thị với ‘sieucms.com/my-account/edit-account.

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy các điểm cuối mặc định sẽ được thêm vào url trang thanh toán để cung cấp các chức năng duy nhất liên quan đến thanh toán. Nếu cần, bạn có thể tùy chỉnh các điểm cuối này. Tuy nhiên, cần cẩn thận để đảm bảo rằng chúng là nguyên bản và không được sử dụng ở bất kỳ nơi nào khác trên trang web. Chúng tôi khuyên bạn không nên chỉnh sửa các điểm cuối này nếu không hiểu rõ về nó.

Điểm cuối tài khoản

Tương tự như Điểm cuối kết nối của thanh toán, bạn cũng sẽ tìm thấy Điểm cuối tài khoản tại đây. Các điểm cuối này sẽ giúp bạn xử lý các hành động liên quan đến tài khoản cụ thể. Bạn có thể tùy chỉnh các điểm cuối bằng cách đảm bảo chúng là duy nhất và bỏ trống trường để vô hiệu hóa chúng. Chúng tôi khuyên bạn không nên chỉnh sửa các điểm cuối này nếu không hiểu rõ về nó.

REST API

Một phần khác mà bạn thấy trong tab Nâng cao là API REST. Tại đây, bạn có thể tạo các khóa API để giúp các nhà phát triển truy cập dữ liệu từ bên ngoài WordPress.

Các Webhooks

Webhook trong WooCommerce giúp tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba và giao tiếp với các API hỗ trợ chúng. Chúng là các thông báo sự kiện được gửi đến các url cụ thể. Bạn có thể tạo Webhooks từ phần này.

Legacy API

Bạn cũng sẽ tìm thấy một tùy chọn để bật API kế thừa không được duy trì nữa.

Theo dõi sử dụng và đề xuất Thị trường

WooCommerce thu thập dữ liệu từ người dùng để hiểu cách nhận các tính năng và bản cập nhật mới. Bạn có thể chọn để WooCommerce theo dõi dữ liệu sử dụng của mình bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm. Hoặc, bạn có thể để nó không được chọn để tránh bị theo dõi.

Bạn cũng có thể bật đề xuất Thị trường nếu bạn muốn nhận đề xuất sản phẩm để giúp bạn tìm các plugin. Có một số lượng lớn tiện ích mở rộng có sẵn trong cửa hàng tiện ích mở rộng WooCommerce, điều này sẽ giúp bạn quản lý cửa hàng của mình tốt hơn.

Cài đặt nâng cao của WooCommerce sẽ giúp bạn thực hiện thay đổi đối với một số cài đặt mặc định của WooCommerce. Một số khía cạnh này cần có kiến thức cấp nhà phát triển và tốt hơn hết là bạn nên nhận trợ giúp của chuyên gia nếu bạn cần thực hiện các thay đổi tại đây.

  • Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc.

– Kết thúc bài viết
– Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
– Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan