Quản trị WooCommerce

Hướng dẫn thêm một Sản phẩm có thể tải xuống trong WooCommerce

woocommerce

Sản phẩm có thể tải xuống là những dạng sản phẩm không tồn tại về mặt vật chất. Chẳng hạn như video, hình ảnh. phần mềm và tài liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét quá trình thêm sản phẩm có thể tải xuống.

Thêm sản phẩm có thể tải xuống

Trước tiên, đi tới Sản phẩm → Thêm mới

Tương tự như cách bạn thêm sản phẩm ảo, hãy đánh dấu vào hộp kiểm sản phẩm có thể tải xuống để tạo sản phẩm có thể tải xuống. Khi bạn đánh dấu vào hộp kiểm, phần Chung của hộp meta Dữ liệu Sản phẩm sẽ hiển thị một vài trường bổ sung để thêm thông tin cụ thể cho loại sản phẩm có thể tải xuống. Các trường này như sau:

  • Tên và URL tập tin – Nhấp vào nút Thêm tệp để nhập tên và URL của sản phẩm có thể tải xuống. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp đường dẫn cho tệp bằng cách nhấp vào nút Chọn tệp.
  • Giới hạn tải xuống – Bạn có thể chỉ định số lần khách hàng có thể tải xuống sản phẩm. Để trống trường này cho phép không giới hạn số lần tải xuống.
  • Giới hạn thời gian – Chỉ định số ngày liên kết tải xuống vẫn hoạt động. Sau số ngày được chỉ định, liên kết sẽ hết hạn.
  • Loại tải xuống – Chọn từ ba tùy chọn để chỉ định loại sản phẩm có thể tải xuống mà bạn đang bán. Ba tùy chọn có sẵn là:
    • Sản phẩm tiêu chuẩn
    • Phần mềm ứng dụng
    • Âm nhạc
Thêm sản phẩm có thể tải xuống

Nếu có phiên bản vật lý của sản phẩm có thể tải xuống, bạn có thể đặt phí vận chuyển. Và nếu sản phẩm có thể tải xuống không có phiên bản vật lý nào cần vận chuyển, bạn cũng có thể đánh dấu vào hộp kiểm sản phẩm ảo.

– Kết thúc bài viết
– Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
– Chúc các bạn thành công!

5/5 - (3 bình chọn)

Bài viết liên quan