Quản trị WooCommerce

Hướng dẫn thêm một Sản phẩm đơn giản trong WooCommerce

woocommerce

Sản phẩm đơn giản là loại sản phẩm cơ bản được sử dụng rộng rãi nhất trong WooCommerce. Nó có một SKU, giá cả duy nhất và có thể được vận chuyển. Mặc dù các sản phẩm đơn giản có thể có các thuộc tính, nhưng chúng không cho phép tạo các biến thể như màu sắc, kích thước, v.v. Nó chỉ có một phiên bản của sản phẩm. Nói tóm lại, chúng là một loại sản phẩm độc lập.

Thêm một sản phẩm đơn giản trong WooCommerce

Trên bảng quản trị WordPress, chuyển đến Sản phẩm → Nhấp vào Thêm mới để bắt đầu.

Thêm sản phẩm mới

Một giao diện mới sẽ mở ra, nơi bạn có thể thêm Tên sản phẩm, mô tả, hình ảnh sản phẩm, v.v.

Ảnh chụp màn hình mẫu được hiển thị như bên dưới.

Thêm một sản phẩm đơn giản mới

Sau khi thêm đầy đủ thông tin, sẽ được hiển thị như bên dưới.

Giải thích chi tiết cho hình bên trên:
1.Nhập tên sản phẩm
2.Nhập nội dung mô tả cho sản phẩm
3.Nhập giá sản phẩm
4.Nhập giá khuyến mãi (nếu có)
5.Mô tả ngắn cho sản phẩm
6.Chọn danh mục sản phẩm
7.Thêm từ khoá cho sản phẩm
8.Chọn ảnh đại diện cho sản phẩm
9.Chọn thư viện ảnh cho sản phẩm
10.Bấm vào nút Đăng bài viết để đăng sản phẩm

Cài đặt dữ liệu sản phẩm

Chọn sản phẩm đơn giản từ danh sách thả xuống như ảnh chụp màn hình bên dưới.

Lựa chọn sản phẩm đơn giản

Cài đặt dữ liệu sản phẩm đơn giản bao gồm:

  • Chung – Phần này dành cho việc nhập vào giá sản phẩm.
  • Kiểm kê kho hàng – Phần này bạn sẽ thiết lập số lượng sản phẩm và tình trạng hàng hóa trong kho.
  • Giao hàng – Phần này bạn thiết lập trọng lượng, kích thước của sản phẩm. Bên cạnh đó, bạn cũng thiết lập hình thức giao nhận hàng.
  • Các sản phẩm được kết nối – Kết nối các sản phẩm lại với nhau để gợi ý khách hàng mua thêm.
  • Các thuộc tính – Thiết lập các thuộc tính sản phẩm như màu sắc, kích thước.. Bạn sẽ xem cách thêm sản phẩm có thuộc tính ở phần bên dưới.
  • Nâng cao – Thêm ghi chú mua hàng, đơn đặt hàng và cho phép đánh giá.

Khi tất cả các cài đặt đã được định cấu hình, hãy nhấp vào nút Đăng để xuất bản sản phẩm lên cửa hàng bán.

Khách hàng xem

Sau khi Đăng, sản phẩm sẽ được hiển thị cho khách hàng như bên dưới.

– Kết thúc bài viết
– Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
– Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan