Quản trị WooCommerce

Hướng dẫn thêm một Sản phẩm bên ngoài/Liên kết trong WooCommerce

woocommerce

Sản phẩm có liên kết bên ngoài là cách để bạn chèn một liên kết cố định vào nút mua hàng, thích hợp với những người làm tiếp thị liên kết (affiliate).

Thêm Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết

Quá trình tạo một sản phẩm liên kết cũng giống như tạo bất kỳ sản phẩm nào khác. Đi tới: Sản phẩm → Thêm mới.

Nhập tên, mô tả và các trường bắt buộc khác. Trong hộp Dữ liệu sản phẩm, chọn Sản phẩm bên ngoài / Đơn vị liên kết.

Khi bạn chọn tùy chọn này, hai trường bổ sung sẽ được thêm vào trong phần Chung. Đó là:

  • URL sản phẩm – Tại đây, bạn có thể nhập URL sản phẩm của một trang web khác.
  • Nút văn bản – Hiển thị văn bản do bạn chọn cho sản phẩm bên ngoài. Đối với sản phẩm được bán trực tiếp tại cửa hàng của bạn, nút này sẽ hiển thị “Thêm vào giỏ hàng”.

GIẢI THÍCH CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BÊN NGOÀI/ LIÊN KẾT:

1. Từ Bảng tin kéo xuống chọn menu Sản phẩm
2. Chọn Thêm mới
3. Nhập tên sản phẩm
4. Nhập nội dung mô tả cho sản phẩm
5. Chọn danh mục sản phẩm
6. Thêm từ khóa sản phẩm
7. Chọn hình đại diện cho sản phẩm
8. Thêm các hình ảnh vào Albums
9. Thêm mô tả ngắn cho sản phẩm
10. Chọn Sản phẩm bên ngoài/ Liên kết từ menu thả xuống
11. Nhập vào URL sản phần từ một trang web khác
12. Nhập tên cho button
13. Nhập giá bán của sản phâm
14. Xem thử sản phẩm trước khi đăng
15. Sau khi hoàn tất xem thử sản phẩm, bạn có thể nhấn nút Đăng sản phẩm để bán

Khi bạn chon Sản phẩm bên ngoài/ liên kêt thì một số trường không cần thiết cho sản phẩm bên ngoài (hàng tồn kho, giao hàng, thuế, v.v.) cũng sẽ biến mất.

– Kết thúc bài viết
– Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
– Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan