Mạng xã hội

Thêm người vào trình quản lý doanh nghiệp trên facebook

Quản lý doanh nghiệp trên facebook

Đăng nhập vào trình quản lý quảng cáo của Doanh nghiệp https://business.facebook.com
Chọn tên Doanh nghiệp muốn quảng cáo từ menu thả xuống -> Chon Menu 3 gạch ở trên -> Cài đặt cho doanh nghiệp

Bước 2. Cài đặt cho doanh nghiệp
Đi đến Người dùng -> Người -> Thêm

Bước 3. Mời mọi người:
Nhập địa chỉ email: Email nhà quảng cáo (agency)
Quyền truy cập quản trị: Gạt sang bên phải
Nhấn Tiếp

Bước 4. Chỉ định quyền truy cập
Chọn loại tài sản: Tài khoản quảng cáo
Chọn tài sản: Tên tài khoản quảng cáo
Toàn quyền kiểm soát: Gạt sang bên phải
Nhấn Mời

Bước 5. Đã gửi lời mời
Nhấn: Xong để hoàn tất

PHẦN 2:

Sau khi Doanh nghiệp muốn quảng cáo gửi thư mời, Nhà quảng cáo (Agency) sẽ nhận được một email do Doanh nghiệp gửi lời mời từ trình quảng lý quảng cáo của họ.
Bước 1: Thư mời tham gia trình quảng lý quảng cáo do doanh nghiệp gửi
Nhấn Bắt đầu đê xác nhận tiến trình tham gia

Bước 2: Bạn được cấp quyền truy cập
Nhập Tên của bạn và nhấn Tiếp tục

Bước 3: Xem lại thông tin doanh nghiệp
Nhấn Tiếp tục

Xem lại thông tin doanh nghiệp

Bước 4: Xem lại
Nhấn Chấp nhận lời mời
Một ô xác nhận mật khẩu đăng nhập facebook của bạn sẽ bật lên, nhập email và mật khẩu đăng nhập trình quản lý quảng cáo của bạn để tiếp tục.

Bước 5: Cài đăt cho doanh nghiệp
Chọn Tên Trang Doanh nghiệp muốn quảng cáo -> Chọn menu 3 gạch ở trên -> Đi đến Cài đặt cho doanh nghiêp

Bước 6: Thêm người
Thêm người quản lý quảng cáo vào Trang muốn quảng cáo

Bước 7: Thêm người vào Trang Sieu CMS
Chúng ta cần phải Thêm người vào Trang để có quyền quảng cáo được Trang đó

Bước 8: Đã thêm người
Khi thêm xong người sẽ hiện lên 1 thông báo như sau

Bước 9: Trình quản lý quảng cáo
Chọn Tên Trang Doanh nghiệp muốn quảng cáo -> Chọn menu 3 gạch ở trên -> Đi đến Trình quản lý quảng cáo -> Tạo quảng cáo

Kết thúc bài viết !

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan